Privacy statement

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW PERSOONSGEGEVENS

Gitaarschool Zuid-Limburg vindt de bescherming van de persoonsgegevens van klanten uitermate belangrijk. We gaan daarom zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo je privacy blijft gewaarborgd. We vragen bij een aanvraag alleen de gegevens die nodig zijn voor levering van de dienst. Je hebt altijd recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Hieronder geven wij meer informatie over ons privacy statement.

OVER DIT PRIVACY STATEMENT

Door onze website te bezoeken ga je akkoord met ons Privacy Statement. Iedere keer dat je onze websites bezoekt geldt voor jou het op dat moment geldende Privacy Statement. We behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Je moet iedere keer dat je onze website bezoekt het Privacy Statement lezen om er zeker van te zijn dat je met de inhoud akkoord gaat.

VERANTWOORDELIJKHEID

Gitaarschool Zuid-Limburg is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je bij ons een dienst aanvraagt hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van je nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de dienst leveren en je op de hoogte houden. De persoonlijke gegevens die je invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van je aanvraag en voor analyse en onderzoek ten behoeve van verbetering van onze diensten en producten. We geven de gegevens van klanten nooit door en verkopen of verhuren deze niet aan derden. Verder gebruik, zoals voor nieuwsbrieven, is zonder je uitdrukkelijke toestemming eveneens uitgesloten. Je gegevens worden wel gebruikt voor andere marketingdoeleinden van de gitaarschool om je zo nog beter van dienst te zijn bij jouw persoonlijke wensen.

INFORMATIEBEVEILIGING

We vinden de bescherming van je persoonsgegevens zeer belangrijk. We bewaren en verwerken de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. We passen fysieke, elektronische, organisatorische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. De toegang tot je persoonsgegevens is bij ons alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Je hebt als klant het recht op inzage in, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming en verwijdering van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met info@gitaarschoolzuidlimburg.nl