Inschrijving Groepslessen

Gegevens Cursist

Gegevens betalingsplichtige


  • Indien de cursus onverhoopt volgeboekt is wordt u hiervan op de hoogte gesteld en gezamenlijk gezocht naar een alternatieve cursus datum.
  • De groepslessen gaan door bij voldoende inschrijvingen.