Inschrijven Individuele lessen

Gegevens Cursist

Gegevens betalingsplichtige
  • Pakketten van 36 en 18 lessen wordt gefactureerd in 10 termijnen.
  • Kortdurende pakketten worden in één keer gefactureerd.
  • Indien er onverhoopt geen geschikte lestijd kan worden gevonden voor individuele les, vervalt de inschrijving en wordt u hiervan zsm op de hoogte gesteld.