Herinschrijving Individuele lessen

Gegevens Cursist
  • Indien er onverhoopt geen geschikte lestijd kan worden gevonden voor individuele les, vervalt de inschrijving en wordt u hiervan zsm op de hoogte gesteld.